Poznaj nas bliżej

Inwestujemy razem

Naszym celem jest wspieranie naukowców w komercjalizacji ich wyników prac badawczo-rozwojowych zarówno pod względem finansowym, jak i merytorycznym. SciTech Fund tworzą osoby z udokumentowanym doświadczeniem w budowaniu wartości i skutecznym wspieraniu w czerpaniu zysków z projektów badawczo-rozwojowych. Wierzymy, że wprowadzanie najnowszych osiągnięć naukowych na rynek poprawia rozwój technologiczny i jakość codziennego życia każdego z nas.

Od laboratorium

do przemysłu

Pomagamy naukowcom przekształcić ich projekt B+R w komercyjnie opłacalny biznes.

Strategia

Naukowcy uzyskują swobodę w swojej dziedzinie wykorzystując swoje umiejętności i wiedzę

Zarządzanie

Rekrutujemy doświadczonego managera, który prowadzi działalność operacyjną i rozwój biznesu (CEO lub COO)

Zespół

Program akcji pracowniczych (ESOP), aby zachęcić cały zespół zaangażowany w projekt

Finansowanie

Przemyślane finansowanie oparte na osiągnięciu wspólnie uzgodnionych celów
w

Wsparcie

Mentoring biznesowy i technologiczny, prowadzony przez założycieli innych firm

Współpraca

Potencjalne zasoby i synergie produktowe z innymi firmami w SciTech Group
Wierzymy, że naukowiec nie musi być przedsiębiorcą, aby skutecznie przekrztałcić wyniki swoich badań w produkt. Nasza strategia inwestycyjna zakłada, że w każdym zespole znajdzie się manager odpowiedzialny za zarządzanie operacyjne i rozwój biznesu.

Dołącz do nas,

Zgłoś swój projekt!

Opisz krótko swój projekt, podaj podstawowe informacje na temat technologii i jej potencjalnych zastosowań. Nie musisz dostarczać nam żadnych poufnych danych. Chcielibyśmy otrzymać ogólne informacje o Twoim projekcie.

6 + 13 =