Portfolio

Poznaj

nanopure

Firma zajmuje się opracowaniem i produkcją wysokiej skuteczności pigmentów antykorozyjnych oraz nanocząstek koloidalnych.

Przed inwestycją

Zespół: 2 osoby
Brak infrastruktury
Wycena: USD 15000

Czerwiec 2014

Po inwestycji

Zespół: 7 osób
Własna infrastruktura
Wycena: USD 3 000 000

Czerwiec 2018

Zespół Nanopure zaprojektował rewolucyjną metodę wytwarzania nanocząstek fizycznych i zaprojektował prototypowy reaktor, który umożliwia niskokosztową, czystą i precyzyjną produkcję koloidów nanocząstek z dowolnego rodzaju metalu lub stopu. Te koloidy, zmieszane z innymi materiałami, mogą znacznie poprawić właściwości fizyczne materiałów.

Jakub Śliwiński

Jakub Śliwiński

co-counder & CTO

Tytuł magistra inżyniera chemii otrzymał na Politechnice Wrocławskiej w Katedrze Inżynierii i Technologii Polimerów. Zainteresowania naukowe: technologia polimerów, hybrydowe materiały polimerowe, przemysł naftowy i gazowy. Publikacje:

Poliolefiny wypełnione odpadami ze sztywnej pianki poliuretanowej i kompatybilne z metodą pulweryzacji na ścinanie w stanie stałym podczas wytłaczania

Nowe powłoki na bazie kompozytów PANI-heksacyjanożelazan-nano-TiO2 w celu poprawy ich odporności antykorozyjnej (materiały konferencyjne).

.

Zgłoś swój projekt!

Opisz krótko swój projekt, podaj podstawowe informacje na temat technologii i jej potencjalnych zastosowań. Nie musisz dostarczać nam żadnych poufnych danych. Chcielibyśmy otrzymać ogólne informacje o Twoim projekcie.